Ce sunt echipamentele electrice?

Echipamentele electrice şi electronice (EEE) sunt echipamente care funcţionează pe bază de curent electric sau câmpuri electromagnetice, dar şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, şi care sunt destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1000 volţi curent alternativ şi 1500 volţi curent continuu. Ansamblul instalaţiilor care asigură procesul de producere ,transformare, trasport, distribuţie şi consum de energie electrică constituie sistemul electroenergetic sau sistemul electric. Conform acestei definiţii, sistemul electroenergetic cuprinde generatoarele, transformatoarele, liniile şi consumatorii de energie electrică. Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat, formând un singur tot şi având un singur scop funcţional bine determinat. Prin echipament electric se înţelege, în general, orice dispozitiv întrebuinţat pentru producerea, trnsportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice. Aparatele electrice reprezintă ansamblurile de dispozitive electrice şi mecanice, precum şi o categorie de echipamente electrice, destinate pentru comanda , protecţia, reglajul şi controlul automat sau neautomat al funcţionării instalaţiilor electrice. Ele au rolul de a supraveghea şi de a asigura desfăşurarea normală a transportului de energie electrică de la surse la consumatori. Conexiunile între centralele electrice şi liniile de transfer de energie, între reţele electrice şi între acestea şi consumatorii industriali sau se efectuează prin intermediul aparatelor de comutaţie. Prin aparat de comutaţie se înţelege un sistem electric sau electromecanic cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe un circuit electric. images_1Rolul funcţional al aparatelor de comutaţie este, pe de o parte de a dirija fluxul de energie pe bare, linii electrice, reţele de distribuţie, de la sursele de energie la receptoare, iar pe de altă parte, de a oferi protecţie împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor şi supratensiunilor. Nu toate aparatele de comutaţie oferă şi protecţie împotriva avariilor. Există aparate destinate numai comutaţiei fără sarcină, altele destinate comutaţiei sub sarcina nominală, altele destinate comutaţiei la curent de scurtcircuit, altele destinate protecţiei împotriva supratensiunilor. Aparatele electrice pot fi clasificate după criterii diferite ca: tensiunea nominală; felul curentului;numărul de poli; regimul de funcţionare; locul de funcţionare; funcţiile pe care le îndeplinesc etc. Din punct de vedere al tensiunilor şi a curentului se deosebesc doua mari categorii şi anume: – aparate de joasă tensiune; – aparate de înaltă tensiune; – aparate de curent alternativ; – aparate de curent continuu. Din punct de vedere al numărului de poli, aparatele electrice se împart în : – monopolare; – multipolare (bipolare, tripolare). Din punct de vedere a regimului de funcţionare se distig aparate cu: regim de funcţionare de lungă durată; cu regim de funcţionare permanentă; cu regim de funcţionare intermitent; regim de funcţionare de scurtă durată. Din punct de vedere al locului în care funcţionează se deosebesc: – aparate electrice de interior; – aparate electrice de exterior; -aparate electrice capsulate. Din punct de vedere al funcţiilor, aparatele electrice se clasifică în aparate de comutaţie şi aparate de protecţie. Aparatele de comutaţie , sunt acele aparate care permit punerea sau scoaterea din funcţiune a unor echipamente ale sistemului electroenergetic, exemplu separatorul. In timp ce întreruptorul îndeplineşte rolul de aparat de protecţie, realizâmd întreruperea rapidă a curentului de scurtcircuit, care apare în regim de avarie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

🙋‍♂️ Salut! Cu ce te putem ajuta?